Welkom op het grootste winkelpark van Zuid-Limburg!
Wedstrijdvoorwaarden

Artikel 1 – Organisatie

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Retail Estates nv, ondernemingsnummer BE0434.797.847, gevestigd in Ternat. De wedstrijd is toegankelijk via de website www.t-forum.be/winkelenwin en de deelnemende winkels gelegen op Retailpark T-Forum in Tongeren:
 • Hubo, Luikersteenweg 151, 3700 Tongeren
 • Zwembad.eu, Luikersteenweg 151, 3700 Tongeren
 • Lidl, Luikersteenweg 151, 3700 Tongeren
 • Maxi Zoo, Luikersteenweg 151, 3700 Tongeren
 • Action, Luikersteenweg 151, 3700 Tongeren
 • Vanden Borre, Luikersteenweg 151, 3700 Tongeren
 • Vossen, Luikersteenweg 151, 3700 Tongeren
 • ZEB, Luikersteenweg 151, 3700 Tongeren
 • Bristol, Luikersteenweg 151, 3700 Tongeren
 • Pro Duo, Luikersteenweg 151, 3700 Tongeren
 • Bon’Ap, Luikersteenweg 151, 3700 Tongeren
 • Torfs, Luikersteenweg 151, 3700 Tongeren
 • JBC, Luikersteenweg 151, 3700 Tongeren
 • Delhaize, Luikersteenweg 151, 3700 Tongeren
 • Dreamland, Luikersteenweg 151, 3700 Tongeren
 • Bel&Bo, Luikersteenweg 151, 3700 Tongeren
 • Big Bazar, Luikersteenweg 151, 3700 Tongeren
 • Auva, Luikersteenweg 151, 3700 Tongeren
 • Kruidvat, Luikersteenweg 151, 3700 Tongeren
 • e5, Luikersteenweg 151, 3700 Tongeren
 • Konfor Home, Luikersteenweg 151, 3700 Tongeren
 • Meuba Home, Luikersteenweg 151, 3700 Tongeren
Artikel 2 – Periode

De wedstrijd vindt plaats van 13 december 2021 t.e.m. 2 januari 2022. Krasloten kunnen in de winkels verkregen worden t.e.m. 2 januari 2022 (of zolang de voorraad strekt). Deelnames kunnen via de website ingezonden worden t.e.m. 9 januari 2022 (23.59 uur).

Artikel 3 – Spelregels
 • Bij besteding van minstens 15,00 euro in een van de deelnemende winkels van Retailpark T-Forum in Tongeren (Hubo, Zwembad.eu, Lidl, Maxi Zoo, Action, Vanden Borre, Vossen, ZEB, Bristol, Pro Duo, Bon’Ap, Torfs, JBC, Delhaize, Dreamland, Bel&Bo, Big Bazar, Auva, Kruidvat, e5, Konfor Home, Meuba Home), ontvangt de klant een kaartje met een unieke code. Per kassaticket kan maximum één kaartje verkregen worden. Het kaartje kan enkel meteen bij het uitreiken van het kassaticket verkregen worden. Na het verlaten van de kassa kan men geen aanspraak meer maken op een kaartje met het kassaticket.
 • De klant geeft de unieke code samen met zijn of haar persoonlijke gegevens in op www.t-forum.be/winkelenwin en beantwoordt de kennisvraag en schiftingsvraag. Dit doet hij of zij voor het verstrijken van de einddatum van deelname op 9 januari 2022 om 23u59.
 • De deelnemer leest aandachtig het actiereglement en aanvaardt door en vanaf zijn of haar deelname alle bepalingen van dit reglement.
 • Na afloop van de deelnameperiode wordt de winnaar van de actie bekendgemaakt. Hij/zij wordt hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht via post (zie artikel 6). 
 • Elke deelnemer kan slechts eenmaal deelnemen per kaartje met unieke code.  Elke deelnemer kan slechts één keer winnen. Er kan slechts één prijs per woonadres uitgereikt worden.
 • Deelname aan de wedstrijd wordt voorbehouden aan iedere meerderjarige natuurlijke persoon met een woonplaats in België. 
 • Medewerkers van Retail Estates nv zijn niet uitgesloten van deelname maar maken geen kans op de prijs. 
 • Retail Estates nv handelt in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen. 
 • Retail Estates nv en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige uit de actie voortvloeiende handelingen.  
 • Retail Estates nv en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen of personen, als gevolg van de uitgereikte prijzen.   

Artikel 4 – Prijs   

Er zullen in totaal 41 wedstrijdwinnaars geselecteerd worden. 40 winnaars zullen elk een waardebon van € 50,00 in een van de deelnemende winkels van Retailpark T-Forum in Tongeren (Hubo, Zwembad.eu, Lidl, Maxi Zoo, Action, Vanden Borre, Vossen, ZEB, Bristol, Pro Duo, Bon’Ap, Torfs, JBC, Delhaize, Dreamland, Bel&Bo, Big Bazar, Auva, Kruidvat, e5, Konfor Home, Meuba Home). Eén winnaar wint de auto.

De hoofdprijs van deze actie is een auto, meerbepaald een Kia Picanto Pure 1.0 Mpi ISG67, terw waarde van 10.620 € excl. BTW en 12.850 € incl. BTW, afgeleverd door Van Mossel KIA sprl, Betekomsesteenweg 114 - 3200 Aarschot, BE 0632.942.519.
Na afloop van de deelnameperiode wordt één hoofdwinnaar geselecteerd, die bovenstaande auto wint.
Indien de hoofdwinnaar deze auto als prijs aanvaardt, verbindt de hoofdwinnaar zich ertoe een bedrag gelijk aan de BTW op de catalogusprijs van de te winnen auto te betalen.
Het integrale bedrag gelijk aan de BTW dient door de hoofdwinnaar te worden betaald aan de beschreven autodealer binnen de voorziene termijn, vóóraleer de auto zal worden afgeleverd. De auto kan niet worden toegekend indien dit bedrag niet betaald is.
De aan Retail Estates nv meegedeelde keuze voor de auto is onherroepelijk. Dit houdt in dat bij gehele of gedeeltelijke niet betaling of laattijdige betaling van het bedrag gelijk aan de BTW of enig ander bedrag waartoe de hoofdwinnaar zou zijn gehouden, de hoofdwinnaar onherroepelijk verondersteld wordt afstand te doen van zijn prijs. De organisator Retail Estates nv is in desbetreffend geval vrijgesteld van de afgifte van de auto en evenmin gehouden tot levering van aankoopbonnen (zoals hieronder uiteengezet) aan de hoofdwinnaar.
Retail Estates nv kan als organisatie niet geacht worden tussen te komen in andere afspraken die zouden worden gemaakt tussen de autodealer en de hoofdwinnaar, bv. over bijkomende opties op de auto of een duurder model ten opzichte van de te winnen auto. De hoofdwinnaar betaalt elke meerprijs zelf. Retail Estates nv kan in geen geval gehouden worden tot betaling van een meerprijs als gevolg van afwijkende afspraken tussen de autodealer en de hoofdwinnaar.Retail Estates nv kan niet worden aangesproken voor enige zichtbare gebreken aan de gewonnen prijs, noch voor de niet-conforme levering. Retail Estates kan niet worden aangesproken voor enige verborgen gebreken aan de gewonnen prijs.
De winnaar van de auto kan desgevallend enkel verhaal uitoefenen tegen de autodealer.
De hoofdwinnaar kan binnen de termijn en volgens de voorwaarden zoals bepaald in dit reglement, afzien van het winnen van de auto en kiezen voor een alternatief, met name aankoopbonnen in de winkels van Retailpark T-Forum in Tongeren (Hubo, Zwembad.eu, Lidl, Maxi Zoo, Action, Vanden Borre, Vossen, ZEB, Bristol, Pro Duo, Bon’Ap, Torfs, JBC, Delhaize, Dreamland, Bel&Bo, Big Bazar, Auva, Kruidvat, e5, Konfor Home, Meuba Home). Het gaat hier om een aankoopbonnen ter waarde van € 2.500 die men enkel kan besteden worden in de desbetreffende winkels op Retailpark T-Forum in Tongeren en niet in andere filialen van deze ketens. Deze aankoopbonnen heeft een geldigheidstermijn van maximaal 1 jaar na uitgifte van deze bon door de betrokken handelszaak en kunnen na afloop van deze termijn niet langer gebruikt of omgeruild worden door de winnaar.
Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval en op geen enkele wijze afgestaan of ingeruild worden voor een som geld of andere prijzen, uitgezonderd de alternatieve prijs in aankoopbonnen, zoals hierboven beschreven.
Retail Estates kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, de prijs wijzigen.

De volgende 40 personen die het antwoord op de schiftingsvraag dichts benaderen krijgen een waardebon van € 50,00 in een van de deelnemende winkels van T-Forum:
 • Hubo
 • Zwembad.eu
 • Lidl
 • Maxi Zoo
 • Action
 • Vanden Borre
 • Vossen
 • ZEB
 • Bristol
 • Pro Duo
 • Bon’Ap
 • Torfs
 • JBC
 • Delhaize
 • Dreamland
 • Bel&Bo
 • Big Bazar
 • Auva
 • Kruidvat
 • e5
 • Konfor Home
 • Meuba Home

Artikel 5 – Selectie van de winnaars

De prijswinnaar wordt gekozen op basis van een juiste antwoord op de kennisvraag in combinatie met het beste antwoord op de schiftingsvraag. In de schiftingsvraag moet elke deelnemer aangeven hoeveel personen hij/zij verwacht te zullen deelnemen aan de actie in de deelnameperiode beschreven in artikel 2. Het antwoord op deze vraag wordt geëvalueerd ten opzichte van het totale aantal unieke deelnemers in deze deelnameperiode. Een unieke deelnemer wordt gekenmerkt door eenzelfde combinatie van e-mailadres, naam, voornaam en geboortedatum. De persoon die het totale aantal unieke deelnames in de deelnameperiode van de actie het dichtst benadert, wordt als winnaar van de auto uitgeroepen. De selectie van de hoofdwinaar van de auto en de winnaars van de aankoopbonnen staat onder toezicht van gerechtsdeurwaarder Caroline De Mey, Rue des Métaux 1, 1040 Bruxelles.
Indien er twee of meer winnaars zijn, zal de uiteindelijke hoofdwinnaar van de auto of winaars van de aankoopbonnen bepaald worden in een trekking door gerechtsdeurwaarder Caroline De Mey, Rue des Métaux 1, 1040 Bruxelles.

Overdraagbaarheid van de prijs door de winnaar van de auto
De winnaar van de auto kan de prijs overdragen aan een familielid in 1e of 2e graad of aan de vennootschap waarvan hij bestuurder of zaakvoerder is op het ogenblik van de trekking, mits de overnemer alle toepasselijke bepalingen en voorwaarden strikt naleeft en zich onderwerpt aan het wedstrijdreglement en alle andere toepasselijke wettelijke bepalingen. Eventuele overdraging dient door de winnaar schriftelijk te worden meegedeeld aan Retail Estates nv binnen de periode van 6 weken zoals beschreven in artikel 6 van dit wedstrijdreglement.
De fiscale, financiële of welke gevolgen dan ook van deze overdracht, zijn volledig ten laste van de winnaar en/of de overnemer, zonder verhaal tegen Retail Estates nv.

Artikel 6 – Contactname door Retail Estates met de winnaars – timing op straffe van verval

Retail Estates zal de winnaar van de auto per aangetekend schrijven op het adres dat werd opgegeven door de hoofdwinnaar bij deelname aan de wedstrijd op de hoogte brengen. De aangetekende zending wordt verstuurd binnen de twintig werkdagen na de dag van afloop van de deelnameperiode. De aangetekende zending wordt verstuurd door gerechtsdeurwaarder Caroline De Mey, Rue des Métaux 1, 1040 Bruxelles. Retail Estates zal daarnaast alle redelijke inspanningen leveren om de winnaar van de auto te bereiken via andere communicatiemiddelen (waaronder e-mail en telefoon), voor zover Retail Estates over deze gegevens beschikt, zonder dat hieruit voor Retail Estates een resultaatsverbintenis kan worden afgeleid.
De hoofdwinnaar zal eveneens met naam en voornaam op de website en/of Facebookpagina van Retailpark T-Forum in Tongeren worden vermeld, waarmee de winnaars zich uitdrukkelijk akkoord verklaart bij deelname aan deze wedstrijd.
Vanaf de dag volgend op de datum op de poststempel (bij gebreke aan duidelijkheid hieromtrent begint de termijn te lopen de dag volgend op de dag waarop de aangetekende zending waarbij de winnaar op de hoogte wordt gebracht, werd gedateerd), heeft de winnaar een termijn van één maand om zich kenbaar te maken bij Retail Estates.
De winnaar kan zich binnen deze termijn ofwel mondeling ofwel per e-mail aan Kevin.Tirmarche@retailestates.com kenbaar maken, waarna hij een bevestiging van Retail Estates nv zal ontvangen.
Inbegrepen deze eerste termijn van één maand (ongeacht of de winnaar van de auto eerder contact opneemt met Retail Estates) heeft de winnaar van de auto een termijn van 6 weken vanaf de voormelde aanvangsdatum om aan Retail Estates zijn keuze door te geven voor de auto dan wel voor het alternatief, zijnde de aankoopbonnen (zie artikel 5). Deze keuze is onherroepelijk en dient schriftelijk aan Retail Estates te worden meegedeeld en dient Retail Estates binnen de opgegeven termijn te bereiken, waarna de winnaar opnieuw een bevestiging van Retail Estates zal ontvangen. Bij gebreke aan uitdrukkelijke of tijdige keuze, zal het alternatief door Retail Estates aan een goed doel worden geschonken en is de winnaar definitief en onherroepelijk vervallen van enig recht op de prijs.
Indien de winnaar de auto kiest, dan beschikt hij over een termijn van 14 dagen vanaf het verstrijken van voormelde termijn van 6 weken om afspraken te maken met de autodealer, tenzij de winnaar anders overeenkomt met de autodealer.
De uiteindelijke overhandiging van de wagen aan de winnaar wordt bijgewoond door afgevaardigden van Retail Estates nv. De winnaar geeft door aanvaarding van dit reglement zijn uitdrukkelijke toestemming voor het nemen van foto’s bij deze overhandiging, die Retail Estates in haar eigen communicatie mag gebruiken.
De winnaars van de aankoopbonnen worden via e-mail verwittigd.

Artikel 7 - Uitsluiting

Retail Estates nv kan op ieder moment een persoon uitsluiten van deelname aan de wedstrijd, als deze niet voldoet aan de deelnamevoorwaarden zoals voorzien in artikel 3, of in het geval van vermoeden van bedrog, misbruik of (poging tot) manipulatie van de wedstrijd. De organisatie beslist op autonome wijze over deze uitsluiting, zonder enig recht van verhaal of beroep.
In dit geval wordt de eerstvolgende persoon verkozen, die voldoet aan de objectieve critearia opgenomen in onderhavig reglement. 

Artikel 8 – Overmacht

Indien een wettelijke of structurele wijziging, een geval van overmacht of elke verandering buiten de wil van Retail Estates nv de voortzetting of het evenwicht van dit programma verhindert of de wezenlijke onderdelen ervan wijzigt, wordt Retail Estates nv ontlast van iedere verbintenis.

Artikel 9 – Wijziging van de wedstrijd

Retail Estates nv behoudt zich het recht voor om de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten, te verleggen of in te trekken indien, naar mening van Retail Estates nv, de omstandigheden dit vereisen. Retail Estates nv kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Druk-, spel-, zet-, interpretatie- of andere fouten in het wedstrijdreglement en andere aankondigingen van Retail Estates kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Retail Estates nv. 

Artikel 10 – Persoonsgegevens

Elke verwerking van persoonsgegevens gebeurt volledig conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
De informatie die door de deelnemers wordt verschaft, is bestemd voor Retail Estates.

De gegevens die nodig zijn voor deelname worden opgeslagen door Retail Estates nv en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. 

De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor controle van deelnames en selectie en contact van de winnaars. De gegevens worden niet voor marketingdoeleinden gebruikt, tenzij de deelnemer hiervoor expliciet zijn of haar toestemming geeft bij deelname.

Door deelname verlenen de prijswinnaars toestemming aan Retail Estates nv om hun naam en beelden te gebruiken voor het publiekelijk bekendmaken van winnaars op kanalen naar keuze van de organisatie. De winnaars verbinden zich er tevens toe vrijwillig zijn medewerking te verlenen tot het nemen van foto- en/of videomateriaal. 

Artikel 11 – Eventuele klachten

Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van het reglement en van iedere beslissing van de organisator. Er zal geen betwisting in beschouwing worden genomen door de organisator. 

Elke klacht in verband met deze campagne moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen volgend op het einde van de wedstrijdperiode, naar de maatschappelijke zetel van Retail Estates. Er zullen geen klachten mondeling of telefonisch worden behandeld. Laattijdige of niet schriftelijk ingediende klachten zullen niet in aanmerking worden genomen. 
Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

Schade als gevolg van het gebruik van persoonlijke gegevens van de deelnemer door onbevoegden kan in geen geval verhaald worden op de organisator, indien deze alle noodzakelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen die redelijkerwijs van hem mogen worden verwacht. 
Retail Estates kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het eventuele in gebreke blijven van haar partners (bv. website of autodealer) voor wat betreft de niet-nakoming van de op hen rustende verplichtingen, zoals bv. het leveren van de prijs of de werking van de website. Retail Estates zal alle redelijke inspanningen leveren om hieraan een oplossing te bieden en bv. een andere prijs ter beschikking te laten stellen.