Disclaimer

Deze website is eigendom van T-Forum Tongeren
E-mail: info@tforumtongeren.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan T-Forum Tongeren of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

T-Forum Tongeren levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
T-Forum Tongeren kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. T-Forum Tongeren geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
T-Forum Tongeren kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
T-Forum Tongeren verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Tongeren bevoegd.

Privacyverklaring van T-Forum

In deze privacyverklaring staat alle informatie met betrekking tot gegevensverzameling op de website van T-Forum die wordt uitgevoerd in opdracht van Retail Estates NV (hierna: Retail Estates). We leggen hier uit hoe jouw gegevens op onze website geregistreerd, verwerkt en gebruikt worden en met wie je contact kan opnemen voor vragen.

Deze versie is voor het laatst herzien op 23 mei 2018

1. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

Retail Estates is als verantwoordelijke instantie via onderstaande contactgegevens bereikbaar:

Post: Industrielaan 6, 1740 Ternat
Telefonisch: 02 568 10 20
Mail: info@retailestates.be
BTW-nummer: BE0434.797.847

2. Welke gegevens verzamelen wij?

Om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, verzamelen we op onze website volgende persoonsgegevens:
- Jouw ip adres(sen) als je onze website bezoekt
- Jouw naam en e-mailadres als je deze achterlaat via ons contactformulier of bij de registratie voor de nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief heb je de optie om je gemakkelijk en gratis uit te schrijven.
- Gegevens over jouw activiteit op onze website
- Jouw locatiegegevens
- De internetbrowser en het apparaattype waarmee je onze website bezocht hebt

3. Waarom verzamelen wij deze gegevens?

Enerzijds verzamelen we gegevens van je zoals jouw activiteit op onze website, jouw locatiegegevens en browser en apparaattype om onze website goed te laten werken en zodat deze gemakkelijk te gebruiken is. Dit doen we door het gebruik van cookies (hierover meer onder paragraaf 5). Anderzijds, wanneer je contact met ons opneemt of je inschrijft voor onze nieuwsbrief, houden we jouw naam en e-mailadres bij om terug met jou contact op te kunnen nemen.

Remarketing

We willen je ervan op de hoogte stellen dat we soms gebruik maken van remarketing. Dit is een proces waarmee we internetgebruikers die onze site al bezocht hebben deze opnieuw laten tegenkomen. Moest je hier niet mee akkoord gaan, dan kan je tijdens het bezoek aan onze site via volgende link jouw voorkeuren aanpassen: http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren

4. Op welke rechtsgrond verwerken we jouw gegevens?

Wij baseren ons op twee rechtsgronden voor het verwerken van jouw gegevens:

- We vragen toestemming aan de betrokkene voor het verwerken van zijn of haar gegevens.

- We verwerken de gegevens van de betrokkene voor een contract of dienstverlening voor te bereiden of uit te voeren.

5. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door jouw browser worden geplaatst. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de bezoeker, zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt.

Als je cookies wenst te blokkeren, kun je dat via jouw browserinstellingen doen. Hou er wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen, of dat je bepaalde applicaties niet kan gebruiken als je cookies uitschakelt. De website van T-Forum gebruikt de volgende cookies:

- Functionele cookies: zij vergemakkelijken en personaliseren jouw website bezoek en uw gebruikservaring.

- Analytische cookies (van derde partijen): zij verzamelen informatie om de inhoud van onze website te evalueren en te verbeteren (bv. Google analytics cookies). Deze cookies verzamelen informatie over uw computer en jouw bezoek aan onze website, zoals jouw IP-adres, de pagina’s die je bezoekt, de browser die je gebruikt, de websites die je eerder bezocht, geografische gegevens zoals jouw locatie, jouw voorkeurstaal en de tijd en duur van jouw bezoek.

6. Wie heeft er toegang tot jouw gegevens?

Retail Estates doet beroep op derde partijen om bepaalde (verwerkings)activiteiten uit te voeren, zoals het hosten van de website. Wij sluiten met deze derde partijen een bewerkersovereenkomst af zodat jouw gegevens met hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid omgaan als wij. Moest er door een fout toch gegevens beschadigd of verloren raken, is Retail Estates niet aansprakelijk. Wel doen wij er alles aan om dit in samenwerking met deze derde partij zo snel mogelijk op te lossen. Persoonsgegevens worden niet aan andere partijen doorgegeven, behalve wanneer dit door de wet of een gerechtelijk bevel zou worden vereist. Alle gegevens worden binnen de EU verwerkt.

7. Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Retail Estates doet er alles aan om jouw gegevens zo veilig mogelijk te houden. Dit doen we door middel van HyperText Transfer Protocol Secure, afgekort HTTPS. Dit is een uitbreiding op het HTTP-protocol met als doel het veilig uitwisselen van gegevens. Daarnaast beloven wij jouw gegevens niet te wijzigen of verwijderen, tenzij dit door jou gevraagd wordt (meer hierover onder paragraaf 9). We maken tijdig back-ups van de gegevens om ervoor te zorgen dat deze niet verloren gaan.

8. Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

Retail Estates bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

9. Jouw rechten

Er zijn enkele rechten waar jij als gebruiker beroep op kan doen.

1. Recht op inzage/toegang
Iedere gebruiker en bezoeker heeft het recht om toegang te vragen tot zijn informatie en deze in te kijken. Ook mag hij bekijken hoe zijn gegevens verwerkt worden.

2. Recht op rechtzetting
De gebruiker heeft steeds het recht om na inzage bepaalde persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of wissen.

3. Recht om te worden vergeten
De gebruiker heeft het recht om volledig uit alle systemen en databases gewist te worden.

4. Recht om klacht in te dienen
De gebruiker heeft steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie wanneer hij of zij vindt dat de persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.

5. Recht om toestemming in te trekken
Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.

6. Recht op beperking van de verwerking
De betrokkene heeft het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.

7. Recht op overdraagbaarheid
De betrokkene heeft recht om zijn persoonsgegevens aan en andere verantwoordelijke over te dragen.

8. Recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen
De gebruiker heeft het recht om de automatische profilering te laten uitschakelen.


Wanneer je op één van deze vlakken last ondervindt, dan kan je contact opnemen met Retail Estates via info@retailestates.be. Retail Estates kan jouw verzoek niet verwerken zonder bewijs van identiteit.